Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Zanimljivosti

Učlanjenje u Komoru

Poštovane kolegice,

Kao što i sami zasigurno već znate Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatska udruga primalja osnovali su, sukladno Zakonu o primaljstvu (NN 120/08), Hrvatsku komoru primalja kao samostalnu, neovisnu, strukovnu i zakonski utemeljenu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Obraćam Vam se ovim dopisom, budući smatram kako je moja dužnost da vas kao predsjednica Hrvatske komore primalja upoznam s određenim odredbama Zakona o primaljstvu, Statuta, Pravilnika i ostalih općih akata Komore, a sve kako slijedi:

Sukladno čl. 5. Statuta Hrvatske komore primalja u Komoru se obvezno učlanjuju:

  • sve osobe koje su završile srednju stručnu spremu za primalje, primaljske asistentice i studij primaljstva, kao i
  • sve osobe koje su završile srednju stručnu spremu za primalje, a nakon toga dodatno obrazovanje iz područja zdravstva, a rade na poslovima primaljstva.

Sukladno Odluci o visini upisnine i članarine sve osobe koje se obvezno učlanjuju u Komoru dužne su najkasnije do 01. lipnja 2009. poslati Komori Zahtjev za učlanjenje zajedno sa svim navedenim prilozima.

Sukladno čl. 5. st. 1. t. 13. Pravilnika o disciplinskom postupku teža povreda radnih dužnosti i ugleda primaljstva postoji ukoliko primalja do 01. lipnja 2009. na podnese Komori Zahtjev za učlanjenje u Komoru, iako je to bila dužna učiniti sukladno odredbama Zakona, Statuta i drugih općih akata Komore, a sukladno čl. 11. st. 1. istoga Pravilnika za teže povrede mogu se izreći određene disciplinske mjere i kazne (ukor, javni ukor, novčana kazna, brisanje iz registra, privremeno / trajno oduzimanje odobrenja za samostalni rad). Ovdje bih Vam željela istaknuti i to da iznos novčane kazne za navedenu povredu ne može biti niži od 5.000,00 kuna, niti veći od 30.000,00 kuna, a određuje ga Sud Komore u svakom pojedinom slučaju.

Konačno, ističem i to da Vam se ovim dopisom obraćam isključivo s ciljem zaštite Vaših prava i interesa, a sve sukladno podatcima kojima raspolaže Komora, a iz kojih proizlazi da Zahtjev za učlanjenje još uvijek nije podnijelo otprilike 30% primalja.

Vjerujem da ćete ovaj dopis shvatiti ozbiljno, te ćete, upoznate sa prednje navedenim odredbama Zakona, Statuta, Pravilnika i ostalih općih akata Komore, što hitnije podnijeti Komori Zahtjev za učlanjenje. Dužna sam Vas upozoriti i na to da će u protivnom Hrvatska komora primalja biti prisiljena pokretati disciplinske postupke radi teže povrede radnih dužnosti i ugleda primaljstva.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima Hrvatska komora primalja Vam stoji na raspolaganju telefonski na broju mobitela 0914451093 ili mailom na tajnica@komora-primalja.hr , a sve podatke o učlanjenju u Komoru možete pronaći i na službenoj web stranici Komore www.komora-primalja.hr

S poštovanjem
Barbara Finderle, predsjednica