Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Poziv na redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske komore primalja

Zagreb, 14. studenog 2011.

POZIV

NA

REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE PRIMLJA

 

Na temelju čl. 17. st. 1. Statuta Hrvatske Komore primalja, Predsjednica Komore saziva

 

u  č e t v r t a k, 15. prosinca 2011. godine, u 15:00 sati

 

redovitu sjednicu skupštine Hrvatske Komore primalja

u Dvorani I, Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, 100000 Zagreb

 

Sjednicu Skupštine otvara Predsjednica Komore. Utvrđuje broj nazočnih članova sjednice Skupštine kako bi se utvrdilo da Skupština može započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke.

Nakon toga Predsjednica Komore predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine,
  2. Usvajanje dnevnog reda,
  3. Izvješća i organizacija rada Komore,

-         Izvješće predsjednice Komore

-         Izvješće predsjednice Vijeća Komore

-         Izvješće predsjednice Etičkog povjerenstva

-         Izvješće predsjednice Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje

-         Izvješće predsjednice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete

-         Izvješće blagajnice Komore

-         Izvješće predsjednice Nadzornog odbora

  1. Razno

-          Odluka o davanju razrješnice članici Vijeća Komore Kristini Ladiš i članici Nadzornog odbora Alenki Blaži,

-          Izbor novih članica u Vijeće i Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja,

-          Ostalo,

-          Upoznavanje s uslugama Basler osiguranja.

 

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati Skupštini.

Skupštinu Hrvatske Komore primalja čine:

-         predsjednice svih Područnih Vijeća komore

-         predstavnice svih Područnih Vijeća komore (svako Područno Vijeće izabire po jednu predstavnicu u Skupštinu na svakih 75 svojih članica).

 

      U slučaju spriječenosti predsjednica Područnog Vijeća može povjeriti zamjenici Područnog Vijeća da umjesto nje prisustvuje sjednici Skupštine Hrvatske Komore primalja (čl. 7. st. 4. Poslovnika o radu Područnih Vijeća).

 

Skupštini mogu biti nazočni i svi ostali članovi Hrvatske Komore primalja bez prava glasa.

 

                                                                                              Predsjednica Hrvatske komore primalja

                                                                                         Barbara Finderle, primalja,  bacc. med. techn.                                                                                                   

Utorak, 13 Prosinac 2011