Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Poziv na redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske komore primalja

Zagreb, 14. studenog 2011.

POZIV

NA

REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE PRIMLJA

 

Na temelju čl. 17. st. 1. Statuta Hrvatske Komore primalja, Predsjednica Komore saziva

 

u  č e t v r t a k, 15. prosinca 2011. godine, u 15:00 sati

 

redovitu sjednicu skupštine Hrvatske Komore primalja

u Dvorani I, Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, 100000 Zagreb

 

Sjednicu Skupštine otvara Predsjednica Komore. Utvrđuje broj nazočnih članova sjednice Skupštine kako bi se utvrdilo da Skupština može započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke.

Nakon toga Predsjednica Komore predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Utvrđivanje broja nazočnih članova Skupštine,
  2. Usvajanje dnevnog reda,
  3. Izvješća i organizacija rada Komore,

-         Izvješće predsjednice Komore

-         Izvješće predsjednice Vijeća Komore

-         Izvješće predsjednice Etičkog povjerenstva

-         Izvješće predsjednice Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje

-         Izvješće predsjednice Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete

-         Izvješće blagajnice Komore

-         Izvješće predsjednice Nadzornog odbora

  1. Razno

-          Odluka o davanju razrješnice članici Vijeća Komore Kristini Ladiš i članici Nadzornog odbora Alenki Blaži,

-          Izbor novih članica u Vijeće i Nadzorni odbor Hrvatske komore primalja,

-          Ostalo,

-          Upoznavanje s uslugama Basler osiguranja.

 

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati Skupštini.

Skupštinu Hrvatske Komore primalja čine:

-         predsjednice svih Područnih Vijeća komore

-         predstavnice svih Područnih Vijeća komore (svako Područno Vijeće izabire po jednu predstavnicu u Skupštinu na svakih 75 svojih članica).

 

      U slučaju spriječenosti predsjednica Područnog Vijeća može povjeriti zamjenici Područnog Vijeća da umjesto nje prisustvuje sjednici Skupštine Hrvatske Komore primalja (čl. 7. st. 4. Poslovnika o radu Područnih Vijeća).

 

Skupštini mogu biti nazočni i svi ostali članovi Hrvatske Komore primalja bez prava glasa.

 

                                                                                              Predsjednica Hrvatske komore primalja

                                                                                         Barbara Finderle, primalja,  bacc. med. techn.                                                                                                   

Utorak, 13 Prosinac 2011

Upis i učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja

Za učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja i dobivanje odobrenja za samostalan rad potrebno je

 1. Popuniti ZAHTJEV ZA UČLANJENJE kojeg možete preuzeti OVDJE i IZJAVU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA koju možete preuzeti OVDJE

(šalje se isključivo poštom illi osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore primalja)

2. Dostaviti original ili ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

3. Dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale)

NAPOMENA! Prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu nije u obvezi dostaviti originali ili presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu nego Potvrdu fakulteta da je studij primaljstva završio/la prema integriranom curriculumu.

4. Dostaviti original ili ovjerenu presliku domovnice (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

5. Dostaviti original ili ovjerenu presliku vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

6. AKO RADITE - prilažete Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije obračunati članarinu i to 0,6% od bruto iznosa plaće i uplatiti je na račun Komore (original izjave te suglasnosti predajete svom poslodavcu, a kopiju dostavljate u HKP). Obrazac možete preuzeti OVDJE

7. AKO NE RADITE - ispunjavate Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine i dokazujete svoj status prilaganjem odgovarajućih dokumenata (npr. ako ste nezaposleni- prilažete Uvjerenje koji Vam izdaje Zavod za zapošljavanje da se vodite u registru nezaposlenih osoba, ako ste na  rodiljnom/roditeljskom dopust dostavljate Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o pravu na rodiljni/roditeljski dopust ili Rodni list djeteta).

8. Popuniti  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE kojeg možete preuzeti OVDJE

9. Uplatiti 200,00 kn upisnine – dostaviti uplatnicu u HKP (200,00 kn uplaćujete bez obzira  da li radite ili ne)

Uplatnica se popunjava na ovaj način:

Platitelj: upišite svoje ime i prezime i adresu;
Primatelj: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb
Iznos: 200,00 kn
IBAN računa primatelja: HR042402006 1100549055
Poziv na broj primatelja:  vaš OIB
Opis plaćanja: upisnina za Hrvatsku komoru primalja

 

MOLIMO SVE BUDUĆE I SADAŠNJE ČLANOVE I ČLANICE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA DA DOKUMENTE ZA UPIS, IZDAVANJE LICENCA I IZDAVANJE POTVRDA  TE DRUGE DOKUMENTE ŠALJU ISKLJUČIVO NA ADRESU UREDA: HRVATSKA KOMORA PRIMALJA, ULICA GRADA MAINZA 11, 4. KAT, 10 000 ZAGREB

 

 

Ponedjeljak, 04 Rujan 2017

Kontakt informacije

Hrvatska Komora primalja - HKP / Croatian Chamber of Midwives
Adresa: Ulica grada Mainza 11 (4. kat lijevo), 10 000 Zagreb
Komora je upisana u sudski registar temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu 27.3.2009.
MBS 080691616, M.B. 2500345, OIB: 18229401075, VAT: HR18229401075

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
JADRANSKI TRG  3a, 51000  RIJEKA, Croatia
Žiro račun: 2402006 – 1100549055 
IBAN: HR0424020061100549055
SWIFT: ESBCHR22

Radno vrijeme: pon - pet od 10-14 sati 
Tel: 01 5494 688; 01 5494 689 
Mob: 091 345 1092
Fax: 01 5494 687
Web: www.komora-primalja.hr

Utorak, 14 Studeni 2017

Opširnije...

Kontakt informacije

Hrvatska Komora primalja - Kontakt informacije

Ponedjeljak, 03 Studeni 2014

Opširnije...

Contacts

Croatian Chamber of Midwives
Head office: Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR0424020061100549055, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
OIB: 18229401075
VAT: HR18229401075 
Identification number: 250034

Working hours: Monday – Friday 10.00am -14.00pm

Tel:   +385 1 5494 688
Fax:  +385 1 5494 687
Web: www.komora-primalja.hr
E-mail: info@komora-primalja.hr  

CHAMBER SECRETARY:

Kristina Sinovčević Rački, struč. spec. admin. publ.
tajnica@komora-primalja.hr 
Mob: +385 91 345 1093

CHAMBER PRESIDENT:

Barbara Finderle, bacc. obs.
info@komora-primalja.hr or barbara.finderle@gmail.com

VICE-PRESIDENTS:

Suzana Haramina, bacc. obs.
Maja Rečić, primalja, bacc. med. techn.

 

Utorak, 05 Veljača 2019