Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Kako se učlaniti

Upis i učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja

Za učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja i dobivanje odobrenja za samostalan rad potrebno je

 1. Popuniti ZAHTJEV ZA UČLANJENJE kojeg možete preuzeti OVDJE i IZJAVU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA koju možete preuzeti OVDJE

(šalje se isključivo poštom illi osobnim dolaskom u ured Hrvatske komore primalja)

2. Dostaviti original ili ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

3. Dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale)

NAPOMENA! Prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu nije u obvezi dostaviti originali ili presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu nego Potvrdu fakulteta da je studij primaljstva završio/la prema integriranom curriculumu.

4. Dostaviti original ili ovjerenu presliku domovnice (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

5. Dostaviti original ili ovjerenu presliku vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

6. AKO RADITE - prilažete Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije obračunati članarinu i to 0,6% od bruto iznosa plaće i uplatiti je na račun Komore (original izjave te suglasnosti predajete svom poslodavcu, a kopiju dostavljate u HKP). Obrazac možete preuzeti OVDJE

7. AKO NE RADITE - ispunjavate Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine i dokazujete svoj status prilaganjem odgovarajućih dokumenata (npr. ako ste nezaposleni- prilažete Uvjerenje koji Vam izdaje Zavod za zapošljavanje da se vodite u registru nezaposlenih osoba, ako ste na  rodiljnom/roditeljskom dopust dostavljate Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o pravu na rodiljni/roditeljski dopust ili Rodni list djeteta).

8. Popuniti  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE kojeg možete preuzeti OVDJE

9. Uplatiti 200,00 kn upisnine – dostaviti uplatnicu u HKP (200,00 kn uplaćujete bez obzira  da li radite ili ne)

Uplatnica se popunjava na ovaj način:

Platitelj: upišite svoje ime i prezime i adresu;
Primatelj: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 4. kat, 10 000 Zagreb
Iznos: 200,00 kn
IBAN računa primatelja: HR042402006 1100549055
Poziv na broj primatelja:  vaš OIB
Opis plaćanja: upisnina za Hrvatsku komoru primalja

 

MOLIMO SVE BUDUĆE I SADAŠNJE ČLANOVE I ČLANICE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA DA DOKUMENTE ZA UPIS, IZDAVANJE LICENCA I IZDAVANJE POTVRDA  TE DRUGE DOKUMENTE ŠALJU ISKLJUČIVO NA ADRESU UREDA: HRVATSKA KOMORA PRIMALJA, ULICA GRADA MAINZA 11, 4. KAT, 10 000 ZAGREB

 

 

Ponedjeljak, 04 Rujan 2017