Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPrvostupnica primaljstva / primalja asistentica
PoslodavacOpća bolnica Pula
Mjesto radaPula
Rok prijave10.06.2020

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveKlasa: 100-01/20-01/18 (2507) Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola objavljuje JAVNI NATJEČAJ 2. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od tri mjeseca a) prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 2 izvršitelja b) prvostupnica primaljstva/ primalja asistentica/medicinska sestra/tehničar opće njege – 2 izvršitelja. Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2.: – viša/srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera – najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž) – važeće odobrenje za samostalan rad. Dokaze o nekažnjavanju navedene u natječaju pod točkom 6. b) (posebno uvjerenje, sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, po službenoj dužnosti, pribavit će poslodavac. Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati, u svrhu poštovanja epidemioloških mjera, suglasni su s provođenjem trijažnog postupka koji uključuje mjerenje tjelesne temperature i ispunjavanje trijažnog upitnika te su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, podatke za kontakt i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor s kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web-stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web-stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/. Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, 52100 Pula (upravna zgrada, I. kat), s naznakom: »Za natječaj«. Potrebno je navesti klasu natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ­nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Opća bolnica Pula Ospedale generale di Pola

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Pula
AdresaAldo Negri 6
MjestoPula
ŽupanijaIstarska