Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovani/e,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju pristupanje provjeri znanja.

 Članci koji su u novom Pravilniku mijenjaju i dopunjuju:

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužne su pristupiti sve članice Komore koje u postupku trajnog stručnog usavršavanja nisu sakupile dovoljan broj bodova na način predviđen Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.“

U članku 2. iza stavka 6. dodaju se stavci 7.,  8. i 9.  koji glase:

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva koji/a se po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 1 (jedne) godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  primaljski asistent odnosno primalja-asistentica koji/a se po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 2 (dvije) godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  primaljski asistent odnosno primalja-asistentica, prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva ukoliko nije u postupkupriznavanja inozemne stručne kvalifikacije prošao/la dopunsku mjeru - Ispit provjere kompetentnosti.“

 U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Za članove Ispitne komisije mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • prvostupnik/ca primaljstva i/ili magistar/ra primaljstva,
  • član/ica HKP-a,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u primaljstvu.„

 U članku 6. stavak 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

 -     dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije;

U članku 6. stavak 2. dosadašnja alineja 4. postaje alineja 5. te se mijenja i glasi:

 -     po potrebi drugi dokaza s obzirom na razlog pristupanja provjeri znanja.

 Zahtjev za provjeru znanja sastavni je dio ovog Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja da to učine do 10. srpnja 2020. godine  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja“