Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Arhiva

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika.

U izradu novog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja prvenstveno smo  krenuli smo nakon zaprimljenog tumačenja članka 133. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Ministarstva zdravlja prema kojem prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu sukladno odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije u obvezi obavljati pripravnički staž i polagati stručni ispit. Sukladno zaprimljenom mišljenju promijenili smo odredbe Pravilnika vezano za postupak upisa u Registre Komore vezano za dostavu dokaza odnosno dokumenata temeljem kojih se vrši upis u Hrvatsku komoru primalja.

Isto tako sukladno mišljenju Ministarstva zdravlja određeno je tijelo/a koje odlučuje o postupku upisa, spornih upisa i ispisa te nadležno tijelo za žalbu protiv Rješenja o upisima i ispisima u Registar.

Nadalje, Pravilnikom smo regulirali slučajeve kada se  primalja, primalja-asistentica, primaljski asistent, prvostupnica/ik primaljstva ili magistra/magistar primaljstva, po položenom stručnom ispitu, nije učlanila/o u Komoru duže od 1 (jedne) godine odnosno u slučaju da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nije učlanio/la u Komoru duže od 3 (tri) godine. Prijedlogom Pravilnika iste/i se upućuju na provjeru znanja pred Ispitnom komisijom Komore primalja. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku rodno smo osvijestili, tako da se odnose i na ženski i na muški rod te smo jasno propisali postupak ispisa iz Registara Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 30. listopada 2016. godine  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.“