Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Arhiva

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju drugačije rješavanje.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjani:

U  člancima 1.;2.;7.;8.;9.;10.;11.;13.;16.;17.;18. naziv primalja usklađen je nazivom „primalja“ sukladno Zakonu o primaljstvu.

Člankom 14. predviđeni su slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja, a rok u kojem moraju pristupi provjeri znanja, kada se po  položenom  stručnom  ispitu  nisu  učlanile u Komoru odnosno kada da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nisu učlanila u Komoru, smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 15. usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Člankom 16. st. 2. predviđeni su novi slučajevi kada primalje mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad a rok u kojem mogu podnijeti zahtjev za obnavljanje smanjen je na 1 ( slovima : jednu) godinu.

Članak 16. st. 6. usklađen je sa nazivom novog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva koji je stupio na snagu 18. studenog 2016.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad da to učine do 01. lipnja 2017. godine  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad“.